Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILET Language:
Odwiedź:

RODO

  O ZOO


  1. Administratorem systemu monitoringu jest ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się na adres e-mail: iod@zoo.wroc.pl;
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu administratora oraz w celu zarządzania ruchem osób odwiedzających administratora.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora a także w sytuacjach konieczności zarządzania ruchem odwiedzających administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. 
  5. Zapisy z monitoringu  przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z monitoringu.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WRÓĆ

Partnerzy

Bootstrap Slider