Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILET Language:
Odwiedź:

Pierwszy Polak w zarządzie WAZA

2017-09-14
Pierwszy Polak w zarządzie WAZA

4 września 2017 r. Radosław Ratajszczak, prezes ZOO Wrocław, został wybrany do zarządu Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (WAZA) na Europę. W 82-letniej historii Stowarzyszenia jest to pierwszy Polak, który zasiadł w ścisłym kierownictwie.

WAZA (Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) to najważniejsza i najbardziej prestiżowa organizacja branżowa, która zrzesza 350 członków z 50 krajów. Powstała w 1935 roku w szwajcarskiej Bazylei pod nazwą Międzynarodowego Zrzeszenia Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych (International Union of Directors of Zoological Gardens - IUDZG). W 1950 r., zaledwie dwa lata po powstaniu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature - IUCN) WAZA stała się jej członkiem. W 2000 roku IUDZG zmieniła nazwę na WAZA. Służyło to podkreśleniu charakteru i celu jej działalności, który polegał na globalnej współpracy z członkami w oparciu o tożsame potrzeby, wymianę informacji oraz wiedzy. Co niezmiernie istotne - WAZA aktywnie działa i reprezentuje swoich członków w innych organizacjach międzynarodowych, jak Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), podczas spotkań światowych konwencji na rzez ochrony przyrody jak CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), CBD (Konwencja o różnorodności biologicznej) czy CMS (konwencja o migrujących gatunkach).

Dzisiaj WAZA zrzesza nie tylko czołowe ogrody zoologiczne na świecie, ale również regionalne i krajowe stowarzyszenia zoo i akwariów[1] oraz związki branżowe takie jak m.in. lekarzy weterynarii czy zooedukatorów. Organizacje działają pod wspólnym hasłem: „Zjednoczeni na rzecz ochrony” („United for Conservation”) i spotykają się co roku. Poruszają wówczas tematy rosnącej roli ogrodów zoologicznych w procesie ochrony gatunkowej zwierząt, edukacji ekologicznej, wymieniając się przy tym doświadczeniami i wiedzą w zakresie hodowli zwierząt.

W październiku br. odbędzie się 72. doroczny zjazd członków WAZA. Tym razem spotkanie odbędzie się w Berlinie. Jednym z gości będzie Sekretarz Generalny „konwencji waszyngtońskiej” (CITES), pan John Scanlon, który omówi sytuację związaną z rosnącą skalą nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami i jej wpływ na ogrody zoologiczne.

Inni prelegenci konferencji WAZA to m.in. Jon Paul Rodriguez, przewodniczący Komisji ds. Ochrony Gatunkowej IUCN i Darrel Webber, Dyrektor Generalny Porozumienia dla Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil) .

O sile WAZA świadczy nie tylko liczba członków, ale także odsetek osób odwiedzających rocznie należące do niej ogrody zoologiczne. Wartość ta szacowana jest na 700 mln osób!

Wrocławskie zoo należy do WAZA od początku istnienia stowarzyszenia, więc od 1935 r., a ówczesne Breslau ZOO było jednym z inicjatorów jego powstania. W powojennej historii warto odnotować konferencję WAZA, która odbyła się we Wrocławiu w 1986.

Radosław Ratajszczak jest związany ze stowarzyszeniem od 2007 roku i dotychczas odpowiadał za finanse. Druga kadencja w zarządzie WAZA to przede wszystkim docenienie jego osoby jako menedżera i działacza na rzecz ochrony gatunkowej zwierząt. To także osoba, która od 18 lat działa w międzynarodowych organizacjach, gdzie zajmuje wysokie i odpowiedzialne stanowiska. Jest członkiem zarządu EAZA, Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, a także trzech grup specjalistów IUCN – Conservation Planning Specialist Group, Primate Specialist Group i Wild Pig Specialist Group oraz członkiem trzech Komisji EAZA – European Endangered Species Programmes (EEP) zarządzającej programami hodowlanymi, Pomocy Technicznej w ramach której wykonuje funkcję mentora dla ogrodów starających się o członkostwo w EAZA i Komisji Ochrony koordynującej prace w zakresie ochrony gatunkowej w środowiskach naturalnych. Zasiadał również w Radzie Nadzorczej Międzynarodowego Systemu Informacji o Gatunkach Species 360 i Państwowej Radzie Ochrony Przyrody przy Ministerstwie Środowiska.

Ponadto od 30 lat angażuje się w badania i ochronę gatunkową zwierząt. Jest autorem 5 książek o rzadkich i ginących gatunkach zwierzętach oraz ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i specjalistycznych czasopismach zagranicznych. To również twórca scenariusza i realizator 25-odcinkowego cyklu filmów „Ogrody zoologiczne Europy”, a także cyklu „Zoo story”. Prywatnie to prawdziwy miłośnik zwierząt i pasjonat swojego zawodu, który godzinami potrafi czarować opowieściami o zwierzętach.

[1] Krajowe i regionalne stowarzyszenia zrzeszają po kilka lub nawet kilkaset ogrodów zoologicznych z danego kraju lub kontynentu.

Partnerzy

Bootstrap Slider